Publication

Läänintaiteilijajärjestelmä 1972–2011 - Toiminta ja järjestelmän vaiheet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa läänintaiteilijajärjestelmän käynnistysvaiheita sekä niitä yhteiskunnan ja taidehallinnon muutoksia jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet järjestelmän muotoutumiseen sen eri vaiheissa.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2012

ISBN

978-952-5253-85-6

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa läänintaiteilijajärjestelmän käynnistysvaiheita sekä niitä yhteiskunnan ja taidehallinnon muutoksia jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet järjestelmän muotoutumiseen sen eri vaiheissa. Vuosina 1972–2011 toimessa olleiden läänintaiteilijoiden määrän ja toimien jakautumista tilastoidaan sukupuolen mukaan taiteenaloittain ja alueittain. Järjestelmän rahoitusta ja vaikutuksia tarkastellaan lähinnä 2000-luvun aineiston perusteella. Lisäksi tuodaan esiin läänintaiteilijoiden kokemuksia työstään ja heidän näkemyksiään järjestelmästä sekä sen kehittämisestä.