Publication

Lastenkulttuuri ja apurahat - Taiteen keskustoimikunnan tuki lastenkulttuurille 1988–1995

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Mari Ylä-Sankola

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1995

ISBN

951-53-0623-X