Publication

Laulujen lunnaat - Raportti suomalaisesta äänitetuotantopolitiikasta.

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Jari Muikku

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1989

ISBN

951-861-675-2