Publication

Matkalla arkkitehtuurikasvatuksen maahan - Lasten arkkitehtuurikasvatuksen opaskirja

Tämä opas on tarkoitettu opettajille ja taidekasvattajille sekä kaikille uteliaille ja leikkimielisille rakennetun ympäristön havainnoitsijoille. Opetusaineisto on kehittynyt opetustyössä päiväkodeissa, perus- ja taidekouluissa ja sitä on sovellettu myös lukio- ja korkeakouluopetuksessa.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Anna Hänninen

Julkaisija

Valtion rakennustaidetoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2007

ISBN

978-952-5253-64-3

Kirjan alussa on arkkitehtuuriin lähentäviä johdattelu- ja virittäytymistehtäviä. Varsinainen opetusmateriaali kirjassa jakautuu kuuteen pääteemaan:

I Rakenteet ja rakentelu

II Tila ja materiaalit

III Mitat, suhteet ja muodot

IV Sommittelu

V Valo ja väri

VI Lähiympäristö ja kulttuuriperintö

Opetuksen tueksi annetaan pääteeman alussa perustietoa aiheesta ja pohditaan sen merkityksiä ympäristössämme. Pääteeman ytimenä ovat aihetta avaavat teematehtävät havainnollisine kuvauksineen ja materiaaliluetteloineen. Kirja antaa erään näkökulman arkkitehtuurikasvatuksen keskeisiin kysymyksiin: MITÄ opitaan, MITEN opitaan ja MIKSI opitaan.

Kirjan tavoitteena on tukea opetustyötä arkkitehtuurikasvatuksen keinoin. Oppimislähteenä on päiväkotien ja koulujen oma lähiympäristö, jota havainnoidaan arkkitehtuurikasvatuksen näkökulmasta. Kiinnittyminen omaan ympäristöön ja osallisuus ympäristöstä kasvattaa sekä lasten että aikuisten halua toimia ja vaikuttaa sen hyväksi. Ihmisten osallisuus ja vastuullisuus elinympäristöstään toimii tärkeänä tekijänä kohti eheämpää ja miellyttävämpää huomista.