Publication

Minustako taiteilija? Suomen romanien ajatuksia taiteilijuudesta

Selvityksessä on kartoitettu romanien nykyisiä näkemyksiä ja kiinnostusta sekä asenteita taiteisiin ja ammattitaiteilijuuteen.
Tyylitelty kuva naisen kasvoista

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Tiia Svart

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2019

ISBN

978-952-5253-94-8

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa romaniväestön kiinnostusta taidealoihin, romanien taiteeseen liittämiä arvoja sekä heidän asenteitaan ammattitaiteilijuutta kohtaan. Taidealan ammattien rinnalla selvityksessä on huomioitu myös muut kädentaitoa vaativat alat. Aikaisemmin Ihmisoikeusliitto on sivunnut aihetta kartoittaessaan romanien osallisuutta ja osallistumista kulttuuritoimintaan Suomessa. Opetushallitus on niin ikään selvittänyt aikuisten romanien koulutustaustoja ja ammattitoiveita. Näissä katsauksissa taide- ja kulttuurialojen ammattilaisuutta ei kuitenkaan ole tarkasteltu yksityiskohtaisemmin.

Selvityksen aineisto on kerätty haastattelemalla 15-65 -vuotiaita romaneja eri puolilta Suomea (liite 1). Haastateltuja romaneja oli 44, joista 24 oli naisia ja 20 miehiä. Lisäksi haastateltiin seitsemää taide-, muotoilu-ja käsiteollisuusalan ammattilaista. Selvitykseen pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman erilaisista taustoista tulevia romaneja. Romanien oma ääni ja kokemukset taiteesta haluttiin pitää kuuluvana läpi selvityksen – romanien kertomana, toisille romaneille – mutta myös tahoille, jotka voivat osaltaan tukea romaneja taiteen saralla.