Julkaisu

Muotoaan etsivä virasto - Taiteen edistämiskeskuksen arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi kilpailutuksen perusteella ulkoisen arvioinnin Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä olevien luottamuselinten, joita ovat taideneuvosto sekä valtion- ja alueelliset taidetoimikunnat, toiminnasta.

Kirjoittaja(t)

Petri Uusikylä, Kristiina Lähde ja Urho Lintinen

Julkaisija

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2021

ISBN

978-952-263-821-2