Julkaisu

Musiikkialan korkeakoulutus ja työmarkkinat - Selvitys Sibelius-Akatemiassa opiskelleiden työtilanteesta ja koulutustyytyväisyydestä

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta ja Sibelius Akatemia

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1998

ISBN

952-5253-05-8