Julkaisu

Muuttuivatko laitokset, miksi ja miten? Taide- ja kulttuurilaitosten institutionaalinen muutos 1990-luvulla

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten maamme kulttuurielämäninstitutionaalinen perusrakenne muuttui viime vuosikymmenellä, ja mitä seurauksia muutoksilla on ollut taidetoimintojen ja kulttuuripalvelujen kannalta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Ilkka Heiskanen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2001

ISBN

952-5253-36-8

Taiteen keskustoimikunta ja Helsingin yliopiston valtio-opin laitos aloittivat toukokuussa 1999 TaiLa-yhteistyöprojektin, jonka tavoiteena oli kartoittaa taide- ja kulttuurilaitosten tilaa 1990-luvun laman ja hallinnollisten uudistusten jälkeen.

Hankkeen ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää laitosten rahoitustilanne, josta julkaistiin laajahko selvitys syksyllä 2000. Se loi tilastollisen perustan koko projektille. Se luotasi myös mahdollisuuksia lähteä kehittämään kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuritilastoja siten, että ne palvelisivat nykyistä paremmin kulttuuripoliittista päätöksentekoa yleensä ja laitostason suunnittelua, johtamista ja hallintoa erityisesti.

Tämä julkaisu tiivistää varsinaisen laitoskartoituksen tulokset. Siinä hankittu laaja dokumentti- ja haastatteluaineisto esitetään instituutioanalyysia käyttäen tiiviissä ja kulttuuripoliittisesti relevantissa muodossa. Laitosten haastatteluaineisto esitetään julkaisun liitteessä yksinkertaisemmassa muodossa, eräänlaisena ”lamatarinana”.