Publication

Säätiöiden tuki taiteille

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Esa Rantanen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1990

ISBN

951-47-4053-X