Publication

Säveltaidetta vai musiikkipolitiikkaa? Tutkimus valtion säveltaidetoimikunnasta vuosina 1968–1989

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1990

ISBN

951-37-0203-0