Publication

Säveltaiteilijan toimeentulo - Tutkimus säveltaiteilijakunnan rakenteesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa vuonna 1989

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Auli Irjala

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1993

ISBN

951-37-1200-1