Julkaisu

Selvitys musiikki-instituuttien toiminnasta vuosina 1987–1989

Selvityksen tarkoitus on kartoittaa musiikki-instituuttien toiminta-alue ja sen laajuus silmälläpitäen valtionavun piiriin hakevia uusia hankkeita ja mahdollisia uusia musiikki-instituutteja.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Auli Irjala

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1991

ISBN

951-47-4487-X