Julkaisu

Sillä välin toisaalla... Sarjakuvan kulttuuripoliittinen asema ja sarjakuvien tuotanto

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Merja Heikkinen

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1991

ISBN

951-37-0656-7