Publication

Sirkus- ja estraditaiteilijat - Raportti kyselytutkimuksesta

Estradi- ja sirkustaiteilijoiden tilanteesta ei ollut aikaisempaa tutkimustietoa, joten työryhmä päätti teettää selvityksen heidän asemastaan erityisesti ammattitoiminnan, toimeentulon ja apurahoituksen osalta. Selvitys toteutettiin kyselytutkimuksena taiteen keskustoimikunnan tutkimus- ja tiedotusyksikössä.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Merja Heikkinen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1999

ISBN

952-5253-16-3