Julkaisu

Suomeen pakolaisina ja turva- paikanhakijoina vuosina 2011– 2016 saapuneet taiteilijat - Taiteen edistämiskeskuksen selvitys

Selvityksessä käsitellään Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina lähivuosina saapuneiden henkilöiden taiteellista osaamista. Selvityksen tavoitteena on kartuttaa tietoa siitä, minkä eri taiteenalojen osaajia maahan on saapunut ja millaista tukea he tarvitsevat voidakseen jatkaa taiteellisen työn tekemistä uudessa asuinmaassaan.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Taija Roiha

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2016

Avoimen kirjoituskutsun kautta toteutettuun kyselyyn vastasi 69 kuluneen viiden vuoden aikana maahan saapunutta pakolaistaustaista taiteilijaa, joista enemmistö on saapunut maahan vuoden 2015 aikana. Eniten vastaajien joukossa on kuvataiteilijoita, mutta vastaajista löytyy myös monien muiden taiteenalojen osaajia, esimerkiksi muusikoita, elokuvataiteilijoita ja teatteritaiteilijoita. Vastaajat ovat ikäjakaumaltaan nuoria ja kohtalaisen korkeasti koulutettuja. Voidakseen jatkaa taiteellisen työn tekemistä Suomessa vastaajat kertoivat tarvitsevansa henkistä tukea ja sosiaalisia verkostoja, materiaalisia resursseja kuten taidevälineitä, -tiloja ja taloudellista tukea sekä tietoa ja koulutusta – sekä mahdollisuuden asettua aloilleen rauhalliseen yhteiskuntaan.