Publication

Taidealan koulutus ja työmarkkinat - Ammatillisen koulutuksen määrä ja valmistuneiden sijoittuminen

Raportti tarjoaa kuvan suomalaisesta taidealan koulutuksesta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen, Kaija Rensujeff

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2006

ISBN

952-5253-63-5

Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön monivuotisen taidealan koulutusta koskevan tutkimusprojektin. Projektin aikana on julkaistu useita raportteja ja artikkeleita, jotka ovat käsitelleet taidealan ammatillista koulutusta joko jonkin taiteenalan tai tietyn koulutusasteen osalta. Tässä yhteenvetojulkaisussa on koottu yhteen sekä Taiteen keskustoimikunnan tutkimusten tulokset että muiden koulutusta koskevien lähteiden antamaa tietoa. Loppuraportin tarkoituksena on tarjota kattava kuva suomalaisesta taidealan koulutuksesta koulutusmäärien ja sijoittumistarkastelun avulla