Julkaisu

Taideteollinen korkeakoulutus ja työmarkkinat

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Sari Karttunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1994

ISBN

951-47-9839-2