Julkaisu

Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2006 - Support granted by the Arts Councils 2006

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2007

ISBN

1457-6309

Tilastot kuvaavat taidetoimikuntien vuonna 2006 myöntämää tukea taiteelliseen toimintaan. Taidetoimikunnilla tarkoitetaan Taiteen keskustoimikuntaa (ml. sen yhteydessä toimivat jaostot, valtion taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat) sekä alueellisia taidetoimikuntia. Taidetoimikuntien myöntämä tuki taiteelliseen toimintaan oli vuonna 2006 kokonaisuudessaan 24,2 milj. euroa.