Julkaisu

Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2008 - Support granted by the Arts Councils 2008

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2008

ISBN

1457-6309

Tilastot kuvaavat taidetoimikuntien vuonna 2007 myöntämää tukea taiteelliseen toimintaan. Taidetoimikunnilla tarkoitetaan Taiteen keskustoimikuntaa (ml. sen yhteydessä toimivat jaostot, valtion taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat)  sekä alueellisia taide-toimikuntia. Taidetoimikuntien myöntämä tuki taiteelliseen toimintaan oli vuonna 2007 kokonaisuudessaan 24,4 milj. euroa.