Julkaisu

Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2009 - Support granted by the Arts Councils 2009

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen, Kaija Rensujeff

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2010

ISBN

1457-6309

Taiteen keskustoimikunnan tuki taiteelliseen toimintaan oli vuonna 2009 yhteensä 28,3 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin apurahoina, avustuksina, palkintoina sekä taiteilijaprofessorien ja läänintaiteilijoiden palkkoina. Valtion taidetoimikuntien tuki oli kaikkiaan 23,8 miljoonaa euroa ja alueellisten taidetoimikuntien tuki 4,5 miljoonaa euroa. Suurin osa valtion taidetoimikuntien tuesta suuntautui kirjallisuudelle (23 %) ja kuvataiteelle (18 %). Alueellisten taidetoimikuntien tuesta yli neljännes (27 %) myönnettiin kuvataiteelle ja seuraavaksi suurimmat tuen saajat olivat näyttämötaide (15 %) ja säveltaide (14 %).