Julkaisu

Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2012 - Support granted by the Arts Councils 2012

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2013

Taiteen keskustoimikunnan tuki taiteelliseen toimintaan oli vuonna 2012 yhteensä 33,6 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin apurahoina, avustuksina, palkintoina sekä taiteilijaprofessorien ja läänintaiteilijoiden palkkoina. Valtion taidetoimikuntien tuki oli kaikkiaan 28,2 miljoonaa euroa ja alueellisten taidetoimikuntien noin 5,4 miljoonaa euroa. Lisäksi alueelliset taidetoimikunnat käyttivät taiteen edistämisen hankkeisiin ja ulkomaisiin residensseihin runsaat 900 000 euroa. Kokonaisuudessaan taidetoimikuntajärjestelmän kautta edistettiin taidetta 34,5 miljoonalla eurolla. Hakemuksesta myönnetyn tuen osuus tästä oli yli 90 prosenttia.

Taidetoimikuntajärjestelmän kautta myönnetyn tuen osuus valtion menoista oli 0,06 prosenttia ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kulttuuri- ja taidebudjetista 7,8 prosenttia.