Julkaisu

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2015

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2015 apurahatilastot.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2016

  • Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteellisen ja kulttuuritoiminnan tuesta sekä kehittämis- ja hanketoiminnasta, jota toteuttavat pääasiassa eri puolilla maata työskentelevät läänintaiteilijat. Nämä kaksi toimintoa muodostavat taiteen ja kulttuurin edistämisen.
  • Kulttuurin edistäminen on mukana Taiken tilastoinnissa uutena kategoriana. Vuonna 2015 opetus- ja kulttuuriministeriö siirsi avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasisminvastaiseen työhön jaettavaksi Taiteen edistämiskeskuksessa. Koska kyseinen tuki suuntautuu pääasiassa muille kuin taideyhteisöille, ei tämän tuen kohdalla voida puhua taiteen tukemisesta. Jatkossa tällaisia kulttuuriin kohdentuvia tukimuotoja on tulossa Taiken jaettavaksi lisää.
  • Vuonna 2015 Taike edisti taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 34 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli viisi prosenttia eli noin 1,6 miljoonaa euroa. Kasvu on kuitenkin näennäistä, sillä se johtuu opetus- ja kulttuuriministeriön Taikelle delegoimista tukimuodoista (tanssin aluekeskukset, monikulttuurisuuteen ja rasisminvastaiseen toimintaan kohdennetut avustukset).
  • Läänintaiteilijatyö ja muu viraston taiteen edistäminen mukaan lukien taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettiin 36,4 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kasvua edellisvuoteen oli 4 prosenttia.
  • Taiteen edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan ns. lakisääteinen tuki (valtion taiteilija-apurahat ja kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat eli ns. kirjastoapurahat). Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan veikkausvoittovaroista. Yli 60 prosenttia taiteen edistämiseen osoitetusta määrärahasta on veikkausvoittovaroja.
  • Useimpien Taiken tukimuotojen määrärahat ovat pysyneet ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Joidenkin kohdalla on myös nousua, mutta useimmissa tapauksissa nimellistä. Esimerkiksi valtion taiteilijaapurahojen osalta kasvu johtuu viimeisten taiteilijaprofessuurien päättymisestä ja näiden määrärahojen siirtymisestä taiteilija-apurahoihin. Kohdeapurahoissa on lievää kasvua, mutta vastaavasti eri alojen erityisavustuksissa laskua. Näiden tukimuotojen keskinäinen suhde on vuosittain taidetoimikuntien päätettävissä. Myös matka- ja residenssiapurahoissa on kasvua, mutta toisaalta kansainväliseen toimintaan kohdistettuja apurahoja ja avustuksia ei enää ko. vuonna jaettu lainkaan.