Julkaisu

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2016

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2016 apurahatilastot.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2018

  • Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteellisen ja kulttuuritoiminnan tuesta sekä kehittämis- ja projektitoiminnasta, jota toteuttavat pääasiassa eri puolilla maata työskentelevät läänintaiteilijat. Nämä kaksi tehtävää muodostavat taiteen ja kulttuurin edistämisen.
  • Vuonna 2016 Taike edisti taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikki-aan 34,2 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 0,7 prosenttia eli noin 230 000 euroa.
  • Läänintaiteilijatyö ja muu viraston taiteen edistäminen mukaan lukien taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettiin 36,6 miljoonaa euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttia.
  • Taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan ns. lakisääteinen tuki (valtion taiteilija-apurahat, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat, kuvataiteen tekijöiden apurahat). Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan veikkausvoittovaroista. Kaikkiaan 56 prosenttia taiteen ja kulttuurin edistämiseen osoitetusta määrärahasta on veikkausvoittovaroja.
  • Useimpien Taiken tukimuotojen määrärahat ovat pysyneet ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Nimellinen määrärahan lasku on kuvataiteen tukimuodoissa, sillä lähes 300 000 euroa näyttelytoimintaan kohdistettua määrärahaa siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön järjestöjen toiminta-avustusten yhteydessä jaettavaksi. Taiteenalojen määrärahoissa on tapahtunut muutoksia myös siksi, että uusien taiteen-alakategorioiden tultua myönnettäviksi (esimerkiksi ympäristötaide, performanssi- ja esitystaide jne.) on niille jouduttu siirtämään määrärahoja muilta taiteenaloilta