Publication

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2018

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2018 apurahatilastot.
Kansilehti, jossa julkaisun nimi

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2019

Dataliite (xlsx, 41 kt)

  • Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteellisen ja kulttuuritoiminnan tuesta sekä kehittämis- ja projektitoiminnasta, jota toteuttavat pääasiassa eri puolilla maata työskentelevät läänintaiteilijat. Nämä kaksi tehtävää muodostavat taiteen ja kulttuurin edistämisen.
  • Vuonna 2018 Taike edisti taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 38,3 miljoonalla eurolla. Kasvua edellisvuoteen oli 3,2 miljoonaa eli 9 prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa uusien tukimuotojen siirtämisestä Taiken jaettavaksi.
  • Läänintaiteilijatyö ja muu viraston taiteen edistäminen mukaan lukien taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettiin 40,7 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kasvua edellisvuoteen oli 8 prosenttia.
  • Taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan valtion taiteilija-apurahat ja kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat (ns. kirjastoapurahat). Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan rahapelien voittovaroista. Kaikkiaan 62 prosenttia taiteen ja kulttuurin edistämiseen osoitetusta määrärahasta on rahapelitoiminnan voittovaroja.
  • Useimpien Taiken tukimuotojen määrärahat ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Osa muutoksista johtuu Taikelle tai Taikesta siirretyistä tukimuodoista. Esimerkkinä ensin mainitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiken jaettavaksi siirretyt erityisavustukset kulttuurilehtien ja kulttuuritapahtumien tukemiseen. Niin ikään ministeriöstä siirrettiin Taiken tuettavaksi kuvataiteen järjestöjen tuki, mikä näkyy toiminta-avustusten summan nousuna. Vastaavasti Taikesta siirrettiin elokuvan laatutuki (500 000 euroa) vuoden 2018 alussa Suomen Elokuvasäätiön jaettavaksi. Tämä vähentää Taiken kautta elokuvalle myönnettävää tukea sekä tuen hakijoiden ja saajien määrää.
  • Kulttuurin tuella Taiken tilastoinnissa tarkoitetaan niitä tukimuotoja, joita ei ole valtionavustustietokannassa luokiteltu taiteenaloittain. Nämä ovat: Taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan, avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen sekä avustukset kulttuurilehdille.