Julkaisu

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2021

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2021 apurahatilastot.
Julkaisun kansikuva. Pylväskaaviota muistuttavia värikkäitä palkkeja.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2023

Dataliite (xlsx, 56 kt)

Toiminta-avustusten jakauma taiteenaloittain 2021, liite (pdf, 68 kt)

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2021, liite (pdf, 1 mt)

Alueelliset ja valtakunnalliset apurahat,
avustukset ja palkinnot taiteenaloittain 2021, liite (pdf, 64 kt)

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta koostuu apurahoina ja avustuksina myönnettävästä taiteen ja kulttuuritoiminnan tuesta sekä kehittämis- ja projektitoiminnasta, jota toteutetaan asiantuntijapalveluissa ja kehittämisohjelmissa. Nämä kaksi tehtävää muodostavat taiteen ja kulttuurin edistämisen.

Vuonna 2021 Taike edisti taidetta ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina kaikkiaan 45,1 miljoonalla eurolla (ylimääräiset koronatuet mukaan lukien 107,4 miljoonalla eurolla).

Ilman ylimääräisiä koronatukia Taiken taiteelle ja kulttuurille kohdentamien tukien määrä kasvoi edellisvuodesta. Kulttuurin tuki kasvoi lähes viidenneksen, koska sosiaali- ja terveysministeriöstä siirrettiin Taiken myönnettäväksi ns. ikäohjelmaan lähes 700 000 euron määräraha. Taiteenalojen ns. normaalituki (ilman koronatukea) pysyi lähes ennallaan ja muutokset vuoteen 2020 verrattuna olivat verrattain pieniä. Kuitenkin esimerkiksi mediataiteen tukisumma kasvoi edellisvuodesta lähes 90 000 euroa (9 %) ja muotoilun 130 000 euroa (9 %). Elokuvan tuki laski (ilman koronatukea) noin 35 000 euroa (-2 %) edellisvuoteen verrattuna.

Koronatuki kasvatti useiden taiteenalojen tukisummia merkittävällä tavalla. Selkeimmin tämä näkyi musiikin tuessa, joka nousi huomattavan korkealle tasolle, yli 35 miljoonaan euroon, ”normaalin” noin 6 miljoonan sijaan. Myös monitaiteen tuki kasvoi merkittävästi koronatukien myötä (+ 5,4 M€).

Taiken kehittämisohjelmat ja asiantuntijapalvelut mukaan lukien taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettiin 47,2 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kasvua edellisvuoteen verrattuna yksi prosentti (ilman koronatukia).

Taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan valtion taiteilija-apurahat ja kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat. Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan rahapelien voittovaroista. Kaikkiaan 62 prosenttia apurahoihin ja avustuksiin kohdennetusta määrärahasta on peräisin rahapelitoiminnan tuotoista.