Publication

Taiteellinen työ ja apurahat - Tutkimus valtion apurahan saajista

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Virpi Minkkinen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1999

ISBN

952-5253-12-0