Julkaisu

Taiteen edistämiskeskuksen tuki 2013

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2013 apurahatilastot.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2014

  • Taiteen edistämiskeskus (Taike) perustettiin vuoden 2013 alusta jatkamaan aiemman taiteen keskustoimikunnan työtä. Uudistuksen yhteydessä päätöksentekojärjestelmää muutettiin muun muassa siten, että osa taiteen tukemiseen kohdennetusta määrärahasta myönnetään viraston eli johtajan päätöksellä ja osa aiempaan tapaan taidetoimikuntien päätöksellä.
  • Taiteen edistämiskeskus tuki taiteellista toimintaa apurahoina, avustuksina ja palkin-toina oli vuonna 2013 yhteensä noin 32,3 miljoonaa euroa.
  • Kehittämis- ja hanketoimintaan käytettiin vuonna 2013 kaikkiaan lähes 3 miljoonaa euroa. Pääosa tästä (2,7 milj.) kohdistui taiteen edistämisen projekteihin ja läänintaiteilija-työhön.
  • Kokonaisuudessaan taiteen edistämiseen käytettiin 35 miljoonaa euroa vuonna 2013. Hakemuksesta myönnetyn tuen osuus tästä oli 90 prosenttia (31,8 miljoonaa euroa).
  • Taiteen edistämiseen käytettävä määräraha on peräisin kahdesta lähteestä. Valtion budjettivaroista maksetaan ns. lakisääteinen tuki (valtion taiteilija-apurahat, taiteilijaprofessorien palkat, kirjastoapurahat, näyttöapurahat). Muu harkinnanvarainen tuki maksetaan veikkausvoittovaroista.