Julkaisu

Taiteen ja kulttuurin barometri 2016 - Taiteilijan työskentelyedellytykset muutoksessa

Vuonna 2016 barometrin teemana oli taiteilijoiden työskentelyedellytysten muutokset. Barometrissä käytetty aineisto koottiin taiteilijajärjestöissä toimivilta asiantuntijoilta. Tavoitteena oli selvittää taiteilijajärjestöjen hallitusten jäsenten arvoja ja asenteita suhteessa taiteilijuuteen, taiteelliseen työskentelyyn ja edunvalvontaan. Barometrissä kartoitettiin myös taiteilijajärjestöjen suunnittelemaa ja/tai tekemää tutkimus- ja kehittämistyötä ja tarkasteltiin taiteilijajärjestöjen toimintaa ja sen tavoitteita.
Kansikuva. Stilisoitu oranssisävyinen kuva kahdesta ilmapuntarista.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka, Eero Koski

Julkaisija

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2017

ISBN

978-952-7200-18-6

Barometrikyselyn vastaajien näkemysten mukaan:

  1. Taiteen on ensisijaisesti oltava laadukasta ja tasokasta. Taiteen on myös oltava saatavissa ja saavutettavissa (90 %), auttaa näkemään asiat uudella tavalla (81 %) sekä itseisarvoista (75 %).
  2. Taiteilijan ammatti on ammatti muiden ammattien joukossa (70 %). Se, onko taiteilijuus kutsumus, ei tuntunut olevan ristiriidassa ammattimaisuuden kanssa. Taiteilijan määrittely ei vastaajien näkemysten mukaan ole yksinkertaista.
  3. Taloudellinen epävarmuus on suurta. Taiteilijoille suunnattujen apurahojen määrää tulisi lisätä (95 %). Työskentelyapurahan tason tulisi olla sellainen, että se riittää taiteelliseen työskentelyyn ja elämiseen.
  4. Taiteilijajärjestöjen merkitys on suuri. Taiteilijajärjestöjen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä edunvalvonnassa (83 %).
  5. Sirpaloitunut työnkuva on kasvava ongelma. Taiteilijan tulisi voida keskittyä ainoastaan taiteellisen työn tekemiseen (75 %). Ymmärrys taiteellisen työn sisällöstä ja määrittelystä vaihtelee eri taiteenaloilla.
  6. Ajatus taiteilijayrittäjyydestä jakaa mielipiteet monella tavalla. Yrittäjyyden sisällöstä ei ole yksimielistä näkemystä taiteenalojen välillä tai välttämättä edes taiteenalojen sisällä.
  7. Taiteen yhteiskunnallinen asema on suhteellisen vakaa. Taiteilijoiden osaamista ei hyödynnetä riittävästi yhteiskunnassamme (94 %).
  8. Taiteilijoiden työn taloudellinen arvo tuntuu laskevan. Palkaton työ on kaikilla taiteenaloilla ongelma (93 %).

Julkaisu on ilmestynyt Cuporen verkkojulkaisuja -sarjassa ja on ladattavissa ja luettavissa Cuporen verkkosivuilla.

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka ja Eero Koski (2017). Taiteen ja kulttuurin barometri 2016. Taiteilijan työskentelyedellytykset muutoksessa. Cuporen verkkojulkaisuja 42. Helsinki: Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus.

ISBN 978-952-7200-18-6, ISSN 1796-9263.