Julkaisu

Taiteen ja kulttuurin barometri 2020 - Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa

Vuoden 2020 Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena on taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa. Barometrin aineisto koostuu kahdesta kyselystä, joista toinen kohdistettiin taiteilijoille ja toinen kuntien kulttuurista vastaaville viranhaltijoille.
Kansikuva. Abstraktia karttamaista viivaa ja aluerajauksia.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Minna Ruusuvirta, Emmi Lahtinen, Kaija Rensujeff, Ari Kurlin Niiniaho

Julkaisija

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2021

ISBN

978-952-7200-61-2

Taiteen ja kulttuurin barometrin tarkoituksena on vuosittain seurata ja tuoda esiin taiteen kentän toimijoiden näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Barometri toteutetaan Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen sekä Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteistyönä.

Yhteenveto tuloksista

  • Taiteellisen työn asema ja edistäminen vaihtelee suuresti erilaisissa kunnissa.
  • Nykyisellään kunnan tuella ei ole taiteilijoille suurta merkitystä. Taiteilijat kaipaavat kunnilta rahoitusta ja tiloja taiteen tekemiseen ja esittämiseen.
  • Kaupungeissa asuville taiteilijoille tärkeitä ovat aktiivinen taide- ja kulttuurielämä sekä taiteilijayhteisöt. Maaseutumaisissa kunnissa arvostetaan etenkin työskentelyrauhaa.
  • Sekä taiteilijoilla että kunnilla on kiinnostusta tehdä enemmän yhteistyötä keskenään.
  • Taiken toiminta alueilla nähdään tärkeänä, mutta sekä kunnat että taiteilijat tuntevat huonosti Taiken alueellista toimintaa ja palveluja.
  • Koronaviruspandemia on ollut tuhoisa taiteen kentälle.