Julkaisu

Taiteen vapaus perusoikeutena

Tarkastelen tässä tutkimuksessa taiteen vapautta perusoikeutena eli esitän tulkintakannanoton perustuslain 16.3 §:ksi kirjatun taiteen vapautta koskevan perusoikeusnormin oikeudellisesta (de jure) sisällöstä.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pauli Rautiainen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2007

ISBN

978-952-5253-67-2

Taiteen harjoittaminen ja kuluttaminen on yksilöstä lähtevää uuden etsimistä ja ilmentämistä. Tästä syystä on oikeudellisesti mahdollista säädellä vain toisaalta tietyntyyppisten taiteellisten ilmaisujen rajoittamista ja toisaalta julkisen vallan taiteen edistämistoimia. Tämän johdosta keskityn toisaalta peilaamaan julkisen vallan asettamia taiteellisen ilmaisun rajoituksia ja toisaalta julkisen vallan taiteen edistämistoimia. Tällöin analysoin taiteen vapautta koskevan perusoikeusnormin suhdetta muihin perusoikeusnormeihin, Suomea sitovaan kansainväliseen oikeuteen ja eduskuntalain tasoiseen lainsäädäntöön sen selvittämiseksi, miten taiteen vapaus ilmenee muiden oikeusnormien tulkinnassa sekä miten muut oikeusnormit mahdollisesti rajoittavat tai edistävät taiteen vapautta.