Julkaisu

Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus - Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010

Käsillä olevassa raportissa luodaan yleiskuva taiteilija-apurahaa vuosina 2006–2010 saaneista taiteilijoista. Samalla käydään läpi vuoden 2006 aikana ja sen jälkeen apurahakautensa päättäneiden valtion taiteilijaa purahojen saajien arvioita apurahan taloudellisesta ja taiteellisesta merkityksestä sekä apurahajärjestelmän toimivuudesta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Tomi Mertanen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2012

ISBN

978-952-5253-83-