Publication

Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus - Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002–2005

Raportissa luodaan yleiskuva taiteilija-apurahaa vuosina 2002– 2005 saaneista taiteilijoista ja käydään läpi vuoden 2002 aikana tai sen jälkeen apurahakautensa päättäneiden valtion taiteilija-apurahojen saajien arvioita apurahojen taloudellisesta ja taiteellisesta merkityksestä sekä apurahajärjestelmän toimivuudesta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Pauli Rautiainen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2006

ISBN

952-5253-61-9

Selvityksessä tarkastellaan seuraavia asioita:

  • Toteutuvatko lainsäädännössä asetetut taiteilija-apurahojen myöntämistä ohjaavat tavoitteet?
  • Mikä on taiteilija-apurahan koettu tal oudellinen ja taiteellinen merkitys saajalleen?
  • Mitkä ovat nykyisen taiteilija-apurahajärjestelmän koetut ongelmakohdat?