Julkaisu

Taiteilijan asema ja sukupuoli

Artikkelissa käsitellään sukupuolen vaikutuksia taiteilijan asemaan.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Taija Roiha, Pauli Rautiainen, Kaija Rensujeff

Julkaisija

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2015

ISBN

978-952-5573-59-6

Yhteistyönä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa tehdyssä artikkelissa käsitellään sukupuolen vaikutuksia taiteilijan asemaan. Artikkelin erityisenä fokuksena on huomion kiinnittäminen sukupuoleen, taiteilijoiden työmarkkina-asemaan sekä näistä tekijöistä johtuviin tuloeroihin. Uutena tarkastelun kohteena on myös itsensätyöllistäjien asema.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta naisten osuuden taiteilijakunnasta lisääntyneen taiteenalasta, iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Yhtenä tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan todeta naisten tulojen pysyneen taiteilijakunnan naisistumisesta huolimatta miesten tuloja alhaisempina.

Taija Roiha, Pauli Rautiainen ja Kaija Rensujeff 2015. Taiteilijan asema ja sukupuoli. Cuporen verkkojulkaisuja 31.

ISBN 978-952-5573-59-6, ISSN 1796-9263.