Publication

Taiteilijana Turussa - Tutkimus Turun kuvataiteilijoiden urakehityksestä vuosina 1945–1985

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Totti Tuhkanen

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1988

ISBN

951-861-322-2