Julkaisu

Taiteilijuus monialaisissa ympäristöissä

Kysely kulttuurihyvinvointialalla ja työelämän organisaatioissa toimiville.
Kansilehti, jossa julkaisun nimi.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen, Krista Petäjäjärvi, Isto Turpeinen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2021

Ajatus ns. TOO-toimijoita (taiteilija osana organisaatiota) kartoittavasta kyselystä syntyi keväällä 2021 läänintaiteilija Krista Petäjäjärven aloitteesta. Tavoitteena oli kartoittaa alaa, sen laajuutta, toimintatapoja sekä toiminnan esteitä ja kehittämistarpeita. Tavoitteena oli myös luoda kysely, jota voitaisiin jatkossa säännöllisin väliajoin toistaa ja siten seurata alan kehittymistä sekä luoda tiettyjä seurantamittareita.

Kyselyä jaettiin syyskuussa 2021 TOO-toimijoiden Facebook-ryhmän uutiskirjeen kautta (noin 700 henkilöä). Lisäksi kyselyä jaettiin Taikusydämen uutiskirjeessä, jolla on 1 100 tilaajaa ja se jaettiin myös Taikusydämen Facebook-sivulla, jota seuraa 2 039 henkilöä. Tavoitettua henkilömäärää on vaikea arvioida, sillä FB-ryhmissä ja uutiskirjeiden tilaajissa saattaa olla päällekkäisyyksiä, eikä uutiskirjeen tilaaminen välttämättä merkitse erityisen aktiivista toimijuutta alalla. Vastausastetta ei siten voida tästä kyselystä laskea. Ennakkokäsitys kentän koosta ja vastaajien määrästä oli noin 60–100 vastaajaa ja näin ollen kyselyn tulosta voidaan pitää kattavana, sillä vastauksia saatiin kaikkiaan 122 henkilöltä.