Publication

Tanssien tulevaisuuteen - Tutkimus suomalaisen tanssitaiteen legitimaatiosta ja tanssin koulutusjärjestelmän vakiintumisesta

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Riitta Repo

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1989

ISBN

951-861-398-2