Publication

Tanssissa on tulevaisuus - Tanssin visio ja strategia 2010-2020

Valtion tanssitaidetoimikunta käynnisti vuonna 2008 strategiatyön, jonka tavoitteena oli tarkastella kentän toimintaa kokonaisuutena, linjata alan tulevaa kehitystä ja tehdä toimenpide-ehdotuksia tanssin toimintaedellytysten parantamiseksi. Strategian haluttiin myös tukevan eri puolilla Suomea työskentelevien taiteilijoiden työtä oman alueensa tanssitoiminnan kehittämiseksi.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Johanna Laakkonen (toim.)

Julkaisija

Taiteen ja Valtion tanssitaidetoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2009

ISBN

978-952- 5253-74-0