Publication

Tanssitaiteilija lähikuvassa - Tutkimus asemasta ja toimeentulosta 1990-luvun vaihteessa

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen and Annikki Smolander

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1995

ISBN

951-53-0621-3