Publication

Teatterikoulutus ja työmarkkinat

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1994

ISBN

951-47-9570-9