Julkaisu

Tilannekuva kirjailijoista - Tutkimus kirjailijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Merja Heikkinen

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1989

ISBN

951-861-377-X