Julkaisu

Tilastotietoa taiteilijatuesta - Statistics about artist support

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2000

Oheisissa tilastoissa esitetään tietoja taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien kaikille taiteenaloille suunnatuista apurahoista, joita ovat: taiteilija-apurahat (vuosiapurahat), kohdeapurahat, lastenkulttuuriapurahat sekä matka-avustukset. Tiedot ovat pääosin vuodelta 1999. Lisäksi esitellään lyhyesti myös muita ns. valtion taiteilijatukeen kuuluvia tukimuotoja.