Julkaisu

Uusi paikallinen

Tämä julkaisu esittelee Taiteen edistämiskeskuksen 2022–2023 koordinoiman paikallisen arkkitehtuuripolitiikan kehitysryhmän keskusteluja paikallisuuden mahdollisuuksista, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.
Julkaisun kansikuva. Mustavalkoista kohinaa, otsikko "Uusi paikallinen, New Local" sekä erivärisiä pistemäisiä palloja siellä täällä.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Mari Kemppinen, Aleksi Lohtaja ja Mika Savela (toim.)

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2024

ISBN

978-952-5253-05-4