Julkaisu

Valokuvataiteilijan asema - Tutkimus Suomen valokuva-taiteilijakunnan rakenteesta ja sosiaalis-taloudellisesta asemasta 1980–1990 -luvun vaihteessa

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Sari Karttunen

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1993

ISBN

951-37-1139-0