Julkaisu

Valtion näyttämötaidetoimikunnan teatteripoliittinen ohjelma

Toimikunnan aloitteesta ja opetusministeriön rahoituksella Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore kartoitti suomalaisen teatterin nykytilaa, toimintaolosuhteita ja tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia. Yhteistyössä laadittu kysely suunnattiin ammattiteattereille, julkista tukea saaneille ryhmille ja kunnille.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Valtion näyttämötaidetoimikunta

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2006

Vastauksista nousi esille monia kipupisteitä ja heikkouksia, mutta myös teatterin vahvuuksia ja uusia mahdollisuuksia. Toimenpideohjelma on koottu selvityksessä esille nousseiden seikkojen ja toimikunnan omien keskustelujen ja kokemusten pohjalta.

Suomalainen teatterikenttä muodostaa kokonaisuuden, jossa sen eri osien toimintakyky ja uusiutuminen vaikuttavat toisiinsa. Silloin kun valtionosuuslainsäädännön piirissä olevat teatterit voivat hyvin, myös vapaan kentän teattereiden ja ryhmien on helpompi toimia. Molempia tarvitaan. Tällä hetkellä vapaan kentän ryhmät ovat erityisen suurissa vaikeuksissa ja tarvitsevat kiireellisesti tukitoimenpiteitä.

Suomenruotsalainen teatteri vastaa rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan suomenkielistä kenttää. Toimenpideohjelma koskee yhtäläisesti molempia kieliryhmiä. On tärkeää säilyttää teatterin kaksikielisyys. Teatteritaiteen suuri merkitys suomenruotsalaisille näkyy katsojaluvuissa: maassamme on noin 300.000 ruotsinkielistä, mutta suomenruotsalaiset teatterit tavoittavat 280.000 katsojaa vuodessa.

Suomen Kansallisteatterilla on erityisasema kansallisena taidelaitoksena. Se neuvottelee rahoituksestaan suoraan opetusministeriön kanssa. Kansallisteatterin toiminnan turvaaminen ja tasapainoinen kehittyminen on koko kentän edun mukaista.

Suomessa on tällä hetkellä enemmän koulutettuja ja korkeatasoisia teatteritaiteen ammattilaisia kuin koskaan sen historian aikana. Mahdollisuudet kotimaisen kulttuurin tietoiselle kehittämiselle ovat siis olemassa.