Julkaisu

Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki 2004 - Support granted by the Arts Councils 2004

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2005

ISBN

1457-6309

Tilastot kuvaavat taiteen keskustoimikunnan ja sen jaostojen, valtion taidetoimikuntien sekä kirjasto- ja näyttöapurahalautakuntien myöntämää tukea taiteelliseen toimintaan. Tilastoissa käsiteltävä tuki jakautuu kolmeen ryhmään: (1) taiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tuki (esim. taiteilija- ja kirjastoapurahat), (2) taiteellisiin projekteihin/produktioihin myönnetty tuki (kohdeapurahat, matka-avustukset jne.) sekä (3) muu tuki (yhteisöille, tapahtumille jne. myönnettävät avustukset).