Publication

Valtion taiteilijatuki taiteilijan määrittelijänä - Määrittelyvallan ehtoja ja ulottuvuuksia pohjoismaisen tukimallin suomalaisessa muunnelmassa (Tiivistelmä)

Kansalliskirjaston kokoelmissa.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Merja Heikkinen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2007

ISBN

978-952-5253-66-5

Väitöskirja tarkastelee valtion taidepoliittisen taiteilijatuen valtaa osallistua taiteilijan määrittelyyn sekä tämän määrittelyvallan ehtoja ja ulottuvuuksia. Se koostuu yhteenveto-osuudesta ja viidestä artikkelista, joissa käsitellään pohjoismaisen mallin mukaisen valtion taiteilijatuen taloudellista ja symbolista määrittelyvaltaa sekä tukipolitiikan muotoilun ja toimeenpanon merkitystä määrittelyvallan kannalta.