Publication

Valtion tuki kulttuurille 2001 - Opetusministeriön hallinnonalan määrärahat

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2002

ISBN

952-5253-43-0