Publication

Valtion tuki näyttämötaiteilijoille vuosina 1980–1991

Tässä työpaperissa tarkastellaan näyttämötaiteilijoiden apurahoitusta ja verrataan näyttämötaiteen asemaa muihin taiteen aloihin apurahojen jakaantumisen osalta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1992

ISBN

951-47-5921-4