Julkaisu

Valtion tuki säveltaiteilijoille 1980-luvulla

Tämä työpaperi käsittelee valtion taiteilijatukea säveltaiteen alueella 1980-luvulla.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Auli Irjala

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1991

ISBN

951-47-5493-X