Julkaisu

Valtion tuki taiteelliseen toimintaan 2001 - State support for artistic activity in 2001

Tilastotiedote

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2002

Tilastot kuvaavat taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien sekä kirjasto- ja näyttöapurahalautakuntien myöntämää tukea taiteelliseen toimintaan. Tilastossa käsiteltävä tuki jakautuu kolmeen eri ryhmään: (1) taiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettu tuki (esim. taiteilija- ja kirjastoapurahat), (2) taiteellisiin projekteihin/produktioihin myönnetty tuki (kohdeapurahat, matka-avustukset jne.) sekä (3) muu tuki (yhteisöille, tapahtumille jne. myönnettävät avustukset).